Velkommen til årets høydepunkt på Gardermoen!

Den 31. oktober og 1. november får du muligheten til å bli med på norsk bioenergibransjes årlige samling.

Konferansens første dag tar for seg bioenergi i den store sammenhengen med bærekraftig produksjon og bruk av bioenergi, samt et blikk på hva som skjer i EU. Videre viser vi frem de nye mulighetene og diskuterer hva som trengs for at disse skal realiseres. Sentrale spørsmål er hvilke utløsende faktorer som skal til for at investeringsbeslutninger skal tas og grønn omstilling skal skje i praksis. Vi ønsker å komme et skritt videre med å diskutere hvordan vi kan heve blikket og komme oss over konkrete utfordringer som hindrer vekst og utbygging. Temaet tas også opp i paneldebatten som avrunder dag 1. Husk å melde deg på kveldens konferansemiddag – en fantastisk mulighet til å møte nye, engasjerte bioenergifolk.

Konferansens andre dag deles opp i parallelle sesjoner før en siste felles samling av relevante prosjekter i Norge Rundt.

Årets sesjoner er som følger:

  • Biomasse
  • Sirkulærøkonomi – mer gjenbruk i bioenergisektoren
  • Biovarme
  • Biodrivstoff og biogass

Dagen rundes av med studieturer til spennende, nye anlegg i nærområdet.

Vi ønsker deg velkommen til årets største og viktigste bransjetreff og gleder oss til å se deg!